Zaloguj

PODARUJ OSIEROCONYM I OPUSZCZONYM DZIECIOM SZANSĘ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
ZOSTAŃ PATRONEM SOS

Dowiedz się więcej

Krzyś, 5 lat

Krzyś ma 5 lat. Podobnie jak 79 000 dzieci w Polsce pozbawiony był właściwej opieki rodzicielskiej, gdyż w jego domu rodzinnym rządziły alkohol, przemoc i strach. Decyzją sądu chłopiec trafił do SOS Wioski Dziecięcej. Tutaj został otoczony miłością Rodziców SOS oraz wsparciem ze strony psychologów i pedagogów. Dzisiaj Krzyś już spokojnie przesypia noce. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli odzyskał poczucie bezpieczeństwa i rozwija się w przyjaznych warunkach.

Program „Patron SOS” jest formą osobistej pomocy pokrzywdzonym przez los dzieciom, takim jak Krzyś. Z pomocą Patronów SOS finansujemy działania, których celem jest wyrównanie szans i zapewnienie lepszego startu w dorosłość naszym podopiecznym. Zostań Patronem SOS i zacznij pomagać już teraz!

Dobre powody, dla których warto zostać Patronem SOS

 • obejmuję swoim patronatem konkretne dziecko
 • pomagam zapewnić potrzebującemu dziecku bezpieczny i pełen miłości dom, radosne dzieciństwo oraz lepszy start w dorosłość
 • jestem regularnie informowany o rozwoju dziecka i wiem, jak moja pomoc przekłada się na rzeczywistość
 • otrzymuję informacje o działalności SOS Wiosek Dziecięcych oraz zaproszenia na organizowane wydarzenia

Więcej o programie

Ewa, 8 lat

Ewa miała siedem lat, gdy zamieszkała wraz z młodszą siostrą Anią w SOS Wiosce Dziecięcej. „Pamiętam Ewę, jak przybyła do naszego domu wioskowego. Uśmiechała się, ale jej smutne oczy mówiły wszystko…” – wspomina Mama SOS. Na początku dziewczynka nie dopuszczała Mamy SOS do siostry. Sama ją myła i układała do snu. Maleńka dziewczynka, a niespełna trzyletnią siostrę nosiła na rękach. Była jedynym jej oparciem w domu rodzinnym, w którym rządził alkohol. „Ewa na początku zachowywała się jak ‘mała-dorosła’. Powoli uwalniałam ją od tej roli i pomogłam, by na powrót stała się dzieckiem. Przekonałam ją, że może mi zaufać, że teraz to ja odpowiadam za nie obie i zawsze przy nich będę. Teraz Ewunia nadrabia stracony czas w szkole… przecież wcześniej miała inne priorytety” – powiedziała Mama SOS.

Skrajne ubóstwo, alkohol i przemoc w rodzinie to tragiczna codzienności wielu polskich dzieci. Wychowują się w strachu, często są bite, głodne, pozbawione poczucia bezpieczeństwa. Ratunkiem dla nich może być opieka w SOS Wioskach Dziecięcych.

Program „Patron SOS” jest formą osobistej pomocy pokrzywdzonym przez los dzieciom, takim jak Ewa. Z pomocą Patronów SOS finansujemy działania, których celem jest wyrównanie szans i zapewnienie lepszego startu w dorosłość naszym podopiecznym. Zostań Patronem SOS i zacznij pomagać już teraz!

O programie

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące Programu „Patron SOS”. 

 

Co to jest Program „Patron SOS”?

Program „Patron SOS” jest formą osobistej po­mocy opuszczonym i osieroconym dzieciom, które znalazły swój dom w SOS Wioskach Dziecięcych w Polsce. Bycie Patronem SOS stanowi szczególne wyróżnienie i oznacza wielką wrażliwość na potrzeby pokrzywdzo­nych przez los dzieci. Regularne wsparcie udzielane przez Patrona SOS pozwala na za­pewnienie naszym podopiecznym bezpieczeń­stwa, warunków do rozwoju oraz stwarza im szansę na lepszą przyszłość.

Kto może zostać Patronem SOS?

Patronem SOS może zostać każda osoba dorosła, która złoży deklarację przystąpienia do programu „Patron SOS” oraz zaakceptuje regulamin. Patronem SOS może zostać również firma lub instytucja.

Jak funkcjonuje program „Patron SOS”?

Jesteśmy przekonani, że udział w progra­mie „Patron SOS” to coś więcej niż comiesięcz­ne, finansowe wsparcie. Pomagając dzieciom, Patron SOS staje się symbolicznie członkiem rodziny SOS, zajmując szczególne miejsce w sercach naszych podopiecznych.

Patron SOS otrzymuje od nas regular­nie informacje na temat dziecka objętego patronatem, a także wiadomości dotyczące SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce.

Po pomyślnej rejestracji w programie oraz dokonaniu pierwszej wpłaty, Patron SOS otrzymuje:

 • list powitalny,
 • informację o dziecku objętym patronatem wraz ze zdjęciem,
 • informację na temat SOS Wioski Dziecięcej, w której dziecko się wychowuje,
 • kartę Patrona SOS z numerem identyfikacyjnym darczyńcy.

W ciągu roku Patron SOS otrzymuje:

 • między majem a lipcem: list dotyczący rozwoju dziecka z najważniejszymi informacjami o tym, co wydarzyło się u dziecka w ciągu ostatniego roku,
 • między listopadem a grudniem: aktualne zdjęcie oraz informację na temat dziecka oraz innych dzieci wychowujących się w SOS Wioskach Dziecięcych w Polsce,
 • w ciągu roku: informacje na temat działalności SOS Wiosek Dziecięcych oraz zaproszenia na organizowane wydarzenia.

Jaki jest minimalny czas uczestniczenia w programie „Patron SOS”?

Patron SOS podejmuje decyzję, jak długo chciałby brać udział w naszym programie. Zachęcamy jednocześnie do regularnego i długofalowego wsparcia, dzięki któremu można towarzyszyć dziecku w drodze ku dorosłości.

Dzieci uczestniczą w programie „Patron SOS” do momentu, kiedy zakończą edukację i usamodzielnią się. Najpóźniej wraz z ukończeniem 25 lat opuszczają SOS Wioskę Dziecięcą. W przypadku, gdy podopieczny rozpocznie samodzielne życie, Patron SOS otrzymuje propozycję objęcia swoją pomocą innego dziecka.

Jaka jest minimalna kwota wsparcia?

Minimalna kwota przekazywana przez Patronów SOS wynosi 180 zł miesięcznie. Patron SOS może zwiększyć darowiznę w każdym momencie.

Na co przeznaczana jest pomoc Patrona SOS?

Pomoc Patrona SOS dociera do najbardziej potrzebu­jących dzieci. Środki przekazane przez Patronów SOS przeznaczane są na realizację celów statuto­wych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce i co się z tym wiąże, na utrzymanie dziecka w SOS Wiosce Dziecięcej.

Dzięki pomocy darczyńców finansujemy działania, których celem jest wy­równywanie szans oraz zapewnienie lepsze­go startu w dorosłość podopiecznym naszego Stowarzyszenia.

Czy Patron SOS może wybrać dziecko, które chciałby wesprzeć?

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu związanym z opieką nad dzieć­mi, szczególną wagę przywiązujemy do tego, by wsparcie Patronów SOS rozdzielane było sprawiedliwie wśród wszystkich podopiecz­nych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Z tego względu nie ma możliwości wyboru dziecka, które Patron SOS chciałby wesprzeć. Otwarci jesteśmy jednak na sugestie ze strony Patronów SOS i w miarę możliwości przydzielamy Patronowi dziecko zgodnie z oczekiwaniami.

Czy można wesprzeć dziecko dodatkowo?

Poza comiesięcznymi składkami Patron SOS może prze­kazać prezent finansowy na rzecz dziecka, o którego rozwoju otrzymuje raporty. Wsparcie to zostanie wykorzystane w procesie usa­modzielnienia się podopiecznego (np. na opłace­nie studiów/szkoleń, zakup mieszkania, samochodu, założenie własnej działalności gospo­darczej itp.) po opuszczeniu przez niego SOS Wioski Dziecięcej. Wykorzystanie darowizny jest regulowane przez procedury wewnętrzne Stowarzyszenia, które czuwa nad tym, by pieniądze były spożytkowa­ne w najlepszym interesie dziecka.

Czy można odwiedzić dziecko?

Patron SOS może odwiedzić wspierane dziecko raz do roku, po wcześniejszym umó­wieniu wizyty z Koordynatorem ds. Progra­mów Sponsorskich. Koordynator jest odpowiedzial­ny za wybranie terminu dogodnego zarówno dla Patrona, jak i rodziny, w której wychowuje się dziecko. Nie ma możliwości zaproszenia dziecka do siebie.

Patron SOS nie ma obowiązku nawiązywania kontaktu z dzieckiem i do niego należy decyzja o wizycie w SOS Wiosce Dziecięcej.

Czy można korespondować z dzieckiem?

Dzieci bardzo cieszą się z listów i paczek przesyłanych przez Patronów SOS. Ze względu na dobro dziecka i szeroko po­jętą ochronę jego osoby, wszelki kontakt listowny i mailowy realizowany jest z pomocą Koordynatora ds. Programów Sponsorskich, który pełni funkcję łącznika między Patronem a podopiecznym.

Stanowczo odradzamy przesyłanie darów pieniężnych wraz z korespondencją ze względu na możliwość zagubienia przesyłki.

Zachęcamy, aby przed wysłaniem paczki zasięgnąć informacji, czy w rodzinie wychowywane są inne dzieci. Proponujemy, by dostosować paczkę tak, aby dziecko mogło podzielić się jej zawartością z rodzeństwem.

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
ul. Niedźwiedzia 39, 02-737  Warszawa

Czy dane osobowe Patrona SOS są chronione?

Mamy świadomość, że udostępniając nam swoje dane osobowe, Patron SOS obdarza nas wielkim zaufaniem. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, by powierzone nam dane były chro­nione zgodnie z zapisem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i przetwarzane jedynie przez osoby do tego uprawnione.

Czy można odpisać darowiznę od podatku?

Tak. Na prośbę Patrona SOS wystawiamy zaświadczenie o przekazanej darowiźnie. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny 022 460 92 49 lub drogą mailową (patron@wioskisos.org).

Jak można się z nami skontaktować?

Koordynator ds. Programów Sponsorskich chętnie odpowie na wszystkie pytania i pomoże w procesie rejestracji. Będziemy wdzięczni również za podzielenie się z nami wszelkimi uwagami i sugestiami dotyczącymi naszego programu.

Natalia Kwiecińska
Koordynator ds. Programów Sponsorskich
Telefon: +48 694 235 578
E-mail: patron@wioskisos.org
(prosimy o kontakt w godzinach 10:00-16:00)

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa

KRS: 0000 056 901
NIP: 526 10 33 254

Numer konta programu “Patron SOS”: 74 1240 1037 1111 0010 2877 9217

Nasi patroni

Dzieci z SOS Wiosek Dziecięcych wspierane są przez ludzi dobrej woli od ponad 30 lat. Poznaj wyjątkowe historie naszych podopiecznych i zobacz, jak pomoc darczyńców przekłada się na rzeczywistość.

Odwiedzili nas

Masz pytania
dotyczące programu Patron SOS?

Zostaw kontakt, oddzwonimy